Ֆիզիկական անձանց համար

Իրավաբանական անձանց համար

Օնլայն պատվեր

Ընտրեք ապահովագրության տեսակը՝

Պատվիրել

Գրանցվել

Բաժնետերեր

«ՆԱԻՐԻ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՍՊԸ բաժնետերեր են հանդիսանում`

 

Լևոն Քոչարյան
Մասնակցության չափը կանոնադրական կապիտալում` 1 074 000 000 ՀՀ դրամ անվանական արժեք ունեցող բաժնեմաս (60%)

 

Վահագն Խաչատրյան
Մասնակցության չափը կանոնադրական կապիտալում
` 716 000 000 ՀՀ դրամ անվանական արժեք ունեցող բաժնեմաս (40%)

 

Ընկերությունը նպատակահարմար չի գտնում հրապարակել Կանոնակարգ 8/03-ի 25-րդ կետի 3-րդ ենթակետում նշված տեղեկատվությունը (այդ թվում` մասնակիցների ընդհանուր ժողով հրավիրելուն առնչվող տեղեկատվությունը, շահութաբաժիններ վճարելու մասին որոշումները, Ընկերության ղեկավարների` Ընկերությունից ստացած վարձատրության չափը, Ընկերությունից ղեկավարների, մասնակիցների և նրանց հետ փոխկապակցված անձանց` Ընկերությունից ստացած փոխառությունների, կնքած ապահովագրության պայմանագրերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը), քանի որ Ընկերությունը չի իրականացնում արժեթղթերի հրապարակային տեղաբաշխում, ներկա պահին ունի երկու մասնակից, ովքեր պատշաճ կերպով ներկայացված են Ընկերության խորհրդում և կարող են Ընկերությունից ցանկացած պահի ստանալ Ընկերության գործունեության վերաբերյալ ցանկացած տեղեկություն:

 

 

Մեր մասին
 • Բաժնետերեր
 • Վերաապահովագրություն
 • Հաշվետվություններ
 • Գործակալներ
 • Կարգավորում
 • Հաճախորդների
  իրավունքներ
 • Փորձագետներ,
  Վերանորոգողներ