Մուտք

Օնլայն պատվեր

Ընտրեք ապահովագրության տեսակը՝

Պատվիրել

Գրանցվել

Սոցիալական փաթեթի շահառուների ապահովագրություն

ՀՀ կառավարության 27.07.2017թ. N915-Ն որոշման համաձայն՝ 2017թ. Հոկտեմբերի 01-ից սոցիալական փաթեթի շրջանակներում բժշկական օգնության տրամադրումն իրականացվելու է ապահովագրության միջոցով: Այդ նպատակով ՀՀ առողջապահության նախարարությունը սոցիալական փաթեթի շահառուների համար ձեռք է բերել առողջության ապահովագրության պայմանագիր (այսուհետ՝ Ապահովագրության պայմանագիր):

 

Շահառուներն ապահովագրական ընկերությունների միջև բաշխվում են պատահականության սկզբունքով՝ ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից: Սոցիալական փաթեթի յուրաքանչյուր շահառու էլեկտրոնային փոստի, հեռախոսազանգի կամ այլ կապի միջոցով տեղեկանում է, թե որ ապահովագրական ընկերությունում է ապահովագրված:

 

Ապահովագրության պայմանագրի շրջանակներում բժշկական ծառայություններից, այդ թվում նաև տարեկան կանխարգելիչ բժշկական քննությունից օգտվելու համար կարող եք դիմել ՀՀ առողջապահության նախարարի 01.09.2017թ. N 2621-Ա հրամանով հաստատված ցանկում ընդգրկված ցանկացած բժշկական կազմակերպություն:

 

Ապահովագրության պայմանագրով նախատեսված ծառայություններից օգտվելու վերաբերյալ առավել մանրամասն տեղեկատվություն կարող եք գտնել այստեղ՝

 

       -   Տրամադրվող բժշկական ծառայություններ և բացառություններ

       -   Ծառայությունների ստացման կարգ

       -   Ձեր իրավունքներ և պարտականություններ

       -   Հաճախակի տրվող հարցեր

       -   Ծրագրում ընդգրկված բժշկական կազմակերպությունների ցանկ