Մուտք

Ընդհանուր տեղեկություններ

Ի՞ՆՉ Է ԱՐՏԵՐԿԻՐ ՄԵԿՆՈՂՆԵՐԻ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Արտերկիր մեկնողների աջակցության ապահովագրությունը հատուցում է արտասահմանում գտնվելու ընթացքում ապահովագրված անձի հետ տեղի ունեցած դժբախտ պատահարի կամ նրա առողջական վիճակի վատթարացման հետևանքով առաջացած ծախսերը:

 

Ի՞ՆՉ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՆ ՀԱՏՈՒՑՎՈՒՄ

 

Արտերկիր մեկնողների աջակցության ապահովագրության շրջանակներում ՆԱԻՐԻ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ-ի կողմից  հատուցման ենթակա են հետևյալները՝

- անհետաձգելի (շտապ) բժշկական ծառայության ծախսերը,

- ապահովագրական պատահարի ժամանակ առաջացած բուժտրանսպորտային ծառայությունների ծախսերը,

- հայրենադարձության հետ կապված ծախսերը,

- ծախսեր, որոնք իրականացվել են Ապահովագրական պատահարի մասին Աջակցող ընկերությանը կամ

  Ապահովագրողին տեղեկացնելիս:

 

ՀԱՏՈՒԿ ԱՌԱՋԱՐԿ

 

Կնքելով վկայագիր ՆԱԻՐԻ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ-ում՝ ապահովագրված անձը կստանա զեղչ Ընկերության գործընկեր բժշկական հաստատություններում ծառայություններ ստանալու համար: Զեղչը կգործի՝

-   մինչև 90 օր տևողությամբ վկայագրի դեպքում՝ 6 ամիս՝ վկայագրի գործողության սկզբից,
-   90 օր տևողությամբ վկայագրի դեպքում՝ 1 տարի՝ վկայագրի գործողության սկզբից,
-  90 օրը գերազանցող տևողությամբ վկայագրի դեպքում՝ վկայագրի գործողության ողջ ժամկետում և 1

   տարի՝ վկայագրի գործողության ավարտից:

Պայմանագրի կնքում

ՈՐՏԵՂԻ՞Ց ԿԱՐԵԼԻ Է ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ

 

ՆԱԻՐԻ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ-ի գլխամասային գրասենյակից

ՆԱԻՐԻ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ-ի մասնաճյուղից և գործակալական գրասենյակներից

ՆԱԻՐԻ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ-ի ապահովագրական գործակալներից

Պատվիրելով (060) 50 00 60 շուրջօրյա հեռախոսահամարով

ՕՆԼԱՅՆ

 

 Ի՞ՆՉ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ ԵՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԿՆՔԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

 

- Ապահովագրվող անձի անձնագիրը,

- Պայմանագիր կնքող անձի անձնագիրը (եթե վերջինս Ապավագրվող անձը չէ):