Ընդհանուր տեղեկություններ

Ի՞ՆՉ Է ԴԺԲԱԽՏ ՊԱՏԱՀԱՐՆԵՐԻՑ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Դժբախտ պատահարներից ապահովագրությունը հատուցում է ապահովագրված անձի կամքից անկախ տեղի ունեցած հանկարծակի, արտաքին ազդեցություն ունեցող իրադարձության հետևանքով անձի կյանքին կամ առողջությանը հասցված վնասները: Դժբախտ պատահարներից ապահովագրության դեպքում ապահովագրական հատուցում է վճարվում դժբախտ պատահարի հետևանքով ապահովագրված անձի ժամանակավոր կամ մշտական անաշխատունակության կամ մահվան դեպքում:

 

ՆԱԻՐԻ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ-ն առաջարկում է նաև Ավտոտրանսպորտային միջոցի վարորդի և/կամ ուղևորների դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն, որի դեպքում ապահովագրված անձ են համարվում ապահովագրության պայմանագրում նշված ավտոտրանսպորտային միջոցի վարորդը և/կամ ուղևորները:

 

ԻՆՉՊԻՍԻ ՌԻՍԿԵՐԻՑ ԵՔ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՎՈՒՄ

 

Որպես կանոն դժբախտ պատահարների ապահովագրությունը ներառում է հետևյալ ռիսկերի փաթեթը՝

- մահ՝ դժբախտ պատահարի հետևանքով,

- մշտական անաշխատունակություն՝ դժբախտ պատահարի հետևանքով,

- ժամանակավոր անաշխատունակություն՝ դժբախտ պատահարի հետևանքով:

 

ՀԱՏՈՒԿ ԱՌԱՋԱՐԿ

 

Կնքելով վկայագիր ՆԱԻՐԻ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ-ում՝ Ապահովագրված անձը կստանա զեղչ վկայագրի գործողության ողջ ընթացքում Ընկերության գործընկեր բժշկական հաստատություններում ծառայություններ ստանալու համար:

Պայմանագրի կնքում

ՈՐՏԵՂԻ՞Ց ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ

 

ՆԱԻՐԻ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ-ի գլխամասային գրասենյակից

ՆԱԻՐԻ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ-ի մասնաճյուղից և գործակալական գրասենյակներից

ՆԱԻՐԻ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ-ի ապահովագրական գործակալներից

Պատվիրելով (060) 50 00 60 շուրջօրյա հեռախոսահամարով

ՕՆԼԱՅՆ

 

ԴԺԲԱԽՏ ՊԱՏԱՀԱՐՆԵՐԻՑ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԿՆՔԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է ՄԻԱՅՆ

Ապահովագրվող անձի անձնագիրը:

 

Ի՞ՆՉ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ ԵՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ ՎԵՐԱԿՆՔԵԼՈՒ (ԵՐԿԱՐԱՁԳԵԼՈՒ) ՀԱՄԱՐ

 

Բոլոր փաստաթղթերը, որոնք անհրաժեշտ են Ապահովագրության պայմանագիր կնքելու համար` բացառությամբ այն փաստաթղթերի, որոնցում տեղի չեն ունեցել որևէ փոփոխություններ:

Մեր մասին
 • Բաժնետերեր
 • Վերաապահովագրություն
 • Հաշվետվություններ
 • Գործակալներ
 • Կարգավորում
 • Հաճախորդների
  իրավունքներ
 • Փորձագետներ,
  Վերանորոգողներ