Ընդհանուր տեղեկություններ

Ի՞ՆՉ Է ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Պատասխանատվության ապահովագրությունը հատուցում է ապահովագրված օբյեկտի շահագործման կամ ապահովագրված անձի գործունեության հետևանքով երրորդ անձանց պատճառված գույքային վնասները:

Պատասխանատվության ապահովագրության տեսակները բազմազան են և հիմնականում տարանջատվում են երկու խմբի՝ ընդհանուր պատասխանատվության ապահովագրություն և մասնագիտական պատասխանատվության ապահովագրություն:

 

Ի՞ՆՉՆ Է ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՎՈՒՄ

 

Ընդհանուր պատասխանատվության ապահովագրության պայմանագրով կարելի է ապահովագրել՝

- Մասնագիտական պատասխանատվությունը,

- Երրորդ անձանց նկատմամբ քաղաքացիական պատասխանատվությունը:

Պայմանագրի կնքում

Մեր մասին
 • Բաժնետերեր
 • Վերաապահովագրություն
 • Հաշվետվություններ
 • Գործակալներ
 • Կարգավորում
 • Հաճախորդների
  իրավունքներ
 • Փորձագետներ,
  Վերանորոգողներ