Ընդհանուր տեղեկություններ

Ի՞ՆՉ Է ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Պատասխանատվության ապահովագրությունը հատուցում է ապահովագրված օբյեկտի շահագործման կամ ապահովագրված անձի գործունեության հետևանքով երրորդ անձանց պատճառված գույքային վնասները:

Պատասխանատվության ապահովագրության տեսակները բազմազան են և հիմնականում տարանջատվում են երկու խմբի՝ ընդհանուր պատասխանատվության ապահովագրություն և մասնագիտական պատասխանատվության ապահովագրություն:

 

Ի՞ՆՉՆ Է ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՎՈՒՄ

 

Ընդհանուր պատասխանատվության ապահովագրության պայմանագրով կարելի է ապահովագրել՝

- Մասնագիտական պատասխանատվությունը,

- Երրորդ անձանց նկատմամբ քաղաքացիական պատասխանատվությունը:

 

ՀԱՏՈՒԿ ԱՌԱՋԱՐԿ

 

Կնքելով վկայագիր ՆԱԻՐԻ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ-ում՝ Ապահովադիրը կստանա զեղչ վկայագրի գործողության ողջ ընթացքում Ընկերության գործընկեր բժշկական հաստատություններում ծառայություններ ստանալու համար:

Պայմանագրի կնքում

ՈՐՏԵՂԻ՞Ց ԿԱՐԵԼԻ Է ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ

 

ՆԱԻՐԻ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ-ի գլխամասային գրասենյակից

ՆԱԻՐԻ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ-ի մասնաճյուղից և գործակալական գրասենյակներից

ՆԱԻՐԻ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ-ի ապահովագրական գործակալներից

Պատվիրելով (060) 50 00 60 շուրջօրյա հեռախոսահամարով

ՕՆԼԱՅՆ

 

Մեր մասին
 • Բաժնետերեր
 • Վերաապահովագրություն
 • Հաշվետվություններ
 • Գործակալներ
 • Կարգավորում
 • Հաճախորդների
  իրավունքներ
 • Փորձագետներ,
  Վերանորոգողներ