Ընդհանուր տեղեկություններ

Ի՞ՆՉ Է ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Ֆինանսական վնասների ապահովագրությունը հատուցում է ապահովագրության պայմանագրում նշված պատահարների ի հայտ գալու հետևանքով կազմակերպության ֆինանսական կորուստները:

Պայմանագրի կնքում

Մեր մասին
 • Բաժնետերեր
 • Վերաապահովագրություն
 • Հաշվետվություններ
 • Գործակալներ
 • Կարգավորում
 • Հաճախորդների
  իրավունքներ
 • Փորձագետներ,
  Վերանորոգողներ