Մուտք

Ընդհանուր տեղեկություններ

Ի՞ՆՉ Է ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Ֆինանսական վնասների ապահովագրությունը հատուցում է ապահովագրության պայմանագրում նշված պատահարների ի հայտ գալու հետևանքով կազմակերպության ֆինանսական կորուստները:

Պայմանագրի կնքում