Ընդհանուր տեղեկություններ

1. Ի՞ՆՉ Է «FAMILY INSURANCE» ԾՐԱԳԻՐԸ

«FAMILY INSURANCE» ծրագիրը դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն է՝ նախատեսված միայն ֆիզիկական անձանց համար:

 

 

2. ՈՎՔԵ՞Ր ԵՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՎՈՒՄ

Ծրագրի շրջանակներում ապահովագրվում է մինչև 1-75 տարեկան ցանկացած ֆիզիկական անձ և վերջինիս հետ ընդհանուր տնտեսություն վարող ընտանիքի անդամները (կինը/ամուսինը, ծնողները, ամուսնու/կնոջ ծնողները, քույրը, եղբայրը, զավակը, զավակի կինը/ամուսինը):

 

 

3. Ի՞ՆՉ ՌԻՍԿԵՐԻՑ ԵՔ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՎՈՒՄ

«FAMILY INSURANCE» ծրագրի շրջանակներում ապահովագրվում եք հետևյալ ռիսկերից՝

 • մարմնական վնասվածքներ՝ դժբախտ պատահարի հետևանքով,
 • հանկարծակի սուր թունավորում,
 • հաշմանդամության կարգավիճակի ձեռքբերում՝ դժբախտ պատահարի հետևանքով,
 • մահ՝ դժբախտ պատահարի հետևանքով, այդ թվում՝

- շնչահեղձումից` շնչուղիներ օտար մարմին ընկնելուց,
- ջրահեղձումից,
- անաֆիլակտիկ շոկից,
- մարմնի գերսառեցումից:

 

4. Ի՞ՆՉ ՓԱԹԵԹՆԵՐ Է ԱՌԱՋԱՐԿՈՒՄ ՆԱԻՐԻ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍԸ

ՏԱՐԲԵՐԱԿ 1
Ապահովագրական ծածկույթ` 500 000 ՀՀ դրամ
Ապահովագրավճար` 5 000 ՀՀ դրամ*


ՏԱՐԲԵՐԱԿ 2
Ապահովագրական ծածկույթ` 1 000 000 ՀՀ դրամ
Ապահովագրավճար` 8 000 ՀՀ դրամ*


ՏԱՐԲԵՐԱԿ 3
Ապահովագրական ծածկույթ` 2 000 000 ՀՀ դրամ
Ապահովագրավճար`12 000 ՀՀ դրամ*


* Փաթեթներով սահմանված ապահովագրավճարները նախատեսված են մինչև 5 /ներառյալ/ անձի ապահովագրության համար: Յուրաքանչյուր փաթեթում կարող են ներառվել լրացուցիչ ընտանիքի անդամներ /մինչև 3 անձ/՝ յուրաքանչյուր անձի համար վճարելով լրավճար՝

 1. ՏԱՐԲԵՐԱԿ 1-ի դեպքում՝ 1 000 դրամ,
 2. ՏԱՐԲԵՐԱԿ 2-ի դեպքում՝ 1 500 դրամ:
 3. ՏԱՐԲԵՐԱԿ 3-ի դեպքում՝ 2 000 դրամ:


5. Ի՞ՆՉ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ԵՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԿՆՔԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ
Ապահովադրի անձը հաստատող փաստաթուղթ,

 

6. ԾՐԱԳՐԻ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 • Ողջ ընտանիքին ապահովագրելու հնարավորություն՝ ցածր գնով,
 • 1-75 տարեկան անձանց ապահովագրելու հնարավորություն:

Ծրագիրը կարգավորվում է Ընկերության Խորհրդի կողմից հաստատված «Դժբախտ պատահարներից ապահովագրության պայմաններ»-ով:

Մեր մասին
 • Բաժնետերեր
 • Վերաապահովագրություն
 • Հաշվետվություններ
 • Գործակալներ
 • Կարգավորում
 • Հաճախորդների
  իրավունքներ
 • Փորձագետներ,
  Վերանորոգողներ